Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:abfall-einstufung-compacfoam [2014/12/01 22:23]
jiriheger [Kód odpadu]
cs:abfall-einstufung-compacfoam [2014/12/01 22:23] (aktuální)
jiriheger [Kód odpadu]
Řádek 17: Řádek 17:
 Materiál Compacfoam **není klasifikován jako nebezpečný odpad.** Materiál Compacfoam **není klasifikován jako nebezpečný odpad.**
  
-Jako **nesmíšený materiál** lze Compacfoam klasifikovat jako "17 02 03 Plasty"​ a jako +Jako **nesmíšený materiál** lze Compacfoam klasifikovat jako "17 02 03 Plasty"​ a jako \\
 **smíšený** (například se dřevem, kovem apod.) jako "17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady"​. **smíšený** (například se dřevem, kovem apod.) jako "17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady"​.
  
 viz také: http://​www.gesetze-im-internet.de/​avv/​BJNR337910001.html viz také: http://​www.gesetze-im-internet.de/​avv/​BJNR337910001.html

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:abfall-einstufung-compacfoam (generated for current page)