Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:fenstervorwandmontage [2014/12/02 16:33]
jiriheger
cs:fenstervorwandmontage [2014/12/02 16:34] (aktuální)
jiriheger
Řádek 27: Řádek 27:
 Nutné těsnicí pásky a fólie se odborně připevňují pomocí příslušných základových a lepicích produktů na příslušnou stavební část. Tento průkopnický způsob montáže znamená výhodu nejen z hlediska stavebně fyzikálního,​ ale také z hlediska ekonomického. Díky bezprostřednímu připevnění okna na montážní rám a překrytí kotvy v rámci systému tepelné izolace vznikne řešení zabraňující vzniku tepelných mostů. ​ Nutné těsnicí pásky a fólie se odborně připevňují pomocí příslušných základových a lepicích produktů na příslušnou stavební část. Tento průkopnický způsob montáže znamená výhodu nejen z hlediska stavebně fyzikálního,​ ale také z hlediska ekonomického. Díky bezprostřednímu připevnění okna na montážní rám a překrytí kotvy v rámci systému tepelné izolace vznikne řešení zabraňující vzniku tepelných mostů. ​
  
-Díky hodnotám tepelné vodivosti 0,04 W/mK a pevnosti v tlaku až 10.000 kN/m2 představuje COMPACFOAM® optimální stavební materiál pro vysoce tepelně izolované části stavby odpovídající kvalitě pasivních staveb. Výrobci oken tak mají k dispozici materiál, který spojuje vynikající tepelně izolační vlastnosti s vysokou pevností a umožňuje tak odbornou montáž na úrovni izolace. Nízká nasákavost vodou, která činí cca 5 - 140 %, zaručuje na rozdíl od dřevěných prvků nutnou tvarovou stálost a mrazuvzdornost. ​+Díky hodnotám tepelné vodivosti 0,04 W/mK a pevnosti v tlaku až 10.000 kN/m2 představuje COMPACFOAM® optimální stavební materiál pro vysoce tepelně izolované části stavby odpovídající kvalitě pasivních staveb. Výrobci oken tak mají k dispozici materiál, který spojuje vynikající tepelně izolační vlastnosti s vysokou pevností a umožňuje tak odbornou montáž na úrovni izolace. Nízká nasákavost vodou, která činí cca 5 - 10 %, zaručuje na rozdíl od dřevěných prvků nutnou tvarovou stálost a mrazuvzdornost. ​

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:fenstervorwandmontage (generated for current page)