Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:fraese [2014/12/02 00:33]
jiriheger
cs:fraese [2014/12/02 00:34] (aktuální)
jiriheger
Řádek 37: Řádek 37:
 Při použití nástrojů v jednoduché HS kvalitě, lze očekávat životnost až do 50.000 m bez ostření. Nízké náklady na nástroje představují významnou nákladovou výhodu ve výrobě frézovaných profilů z Compacfoam. Při použití nástrojů v jednoduché HS kvalitě, lze očekávat životnost až do 50.000 m bez ostření. Nízké náklady na nástroje představují významnou nákladovou výhodu ve výrobě frézovaných profilů z Compacfoam.
  
-{{:​eckprofil.jpg?​200|}}{{:​fraesleiste.jpg?​200|}}{{:​fraesprofil2.jpg?​200|}}{{:​fraesprofil3.jpg?​200|}}+{{:​eckprofil.jpg?​200|}} {{:​fraesleiste.jpg?​200|}} {{:​fraesprofil2.jpg?​200|}} {{:​fraesprofil3.jpg?​200|}}
  
 Odkazy:\\ Odkazy:\\

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:fraese (generated for current page)