Compacfoam high strength insulation material to avoid thermal bridging Compacfoam light weight construction material

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:klapplaedenmontage [2014/12/02 16:10]
jiriheger [Panty]
cs:klapplaedenmontage [2014/12/02 16:12] (aktuální)
jiriheger [Statika a přípustné zatížení]
Řádek 39: Řádek 39:
 Přípustné zatížení při použití je určeno maximální přijatelnou deformací.  Přípustné zatížení při použití je určeno maximální přijatelnou deformací. 
  
-//Tabulka// +max. doporučené zatížení pantu (ve všech směrech) 550 N (max. deformace 2 mm) | 
-max. doporučené zatížení pantu (ve všech směrech) 550 N (max. deformace 2 mm) +max. tloušťka izolace300 mm | 
- +min. vzdálenost pantu od okraje 35 mm| 
-max. tloušťka izolace 300 mm +min. průměr pantu 10 mm | 
- +min. průměr šroubu (upevnění prvku) 4xM8 | 
-min. vzdálenost pantu od okraje  / 35 mm +max. přesah prvku (zateplení špalety) 50 mm|
- +
-min. průměr pantu 10 mm +
- +
-min. průměr šroubu (upevnění prvku) 4xM8 +
- +
-max. přesah prvku (zateplení špalety) 50 mm+
  
 Je nutné dbát na dostatečně nosné upevnění bloku Compacfoam do nosného podkladu (min. 4 M8 s připraveným otvorem nebo případně upravit otvory podle požadavků podkladu). Je nutné dbát na dostatečně nosné upevnění bloku Compacfoam do nosného podkladu (min. 4 M8 s připraveným otvorem nebo případně upravit otvory podle požadavků podkladu).