Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:lieferformen [2018/12/04 09:02]
jiriheger
cs:lieferformen [2018/12/04 09:02] (aktuální)
jiriheger [Paletovémnožství]
Řádek 24: Řádek 24:
 |CF400: |1.550 mm|x|450 mm| |CF400: |1.550 mm|x|450 mm|
  
-==== Paletovémnožství ====+==== Paletové množství ====
  
 Způsob výroby COMPACFOAM umožňuje přesný výběr tloušťky desek s přesností na jeden milimetr bez dodatečných nákladů! Proto si můžete objednat smíšené palety - různé tloušťky - stejně jako "​nesmíšené"​ palety bez dalších nákladů. V případě rovnoměrné tloušťky desky naleznete příslušné množství kusů na  paletě uvedených zde: Způsob výroby COMPACFOAM umožňuje přesný výběr tloušťky desek s přesností na jeden milimetr bez dodatečných nákladů! Proto si můžete objednat smíšené palety - různé tloušťky - stejně jako "​nesmíšené"​ palety bez dalších nákladů. V případě rovnoměrné tloušťky desky naleznete příslušné množství kusů na  paletě uvedených zde:

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:lieferformen (generated for current page)