Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:modellbau [2014/12/02 17:44]
jiriheger [Lieferformen]
cs:modellbau [2014/12/02 17:44] (aktuální)
jiriheger [Verarbeitung]
Řádek 47: Řádek 47:
 Platten bis ~ 20mm können einfach mit dem Papiermesser geschnitten werden. Platten bis ~ 20mm können einfach mit dem Papiermesser geschnitten werden.
  
-Blöcke können gefräst, gesägt oder mit herkömmlichen [[Heißdrahtschnitt|Heissdrahtgeräten]] geschnitten werden.+Blöcke können gefräst, gesägt oder mit herkömmlichen [[Heißdrahtschnitt|Řezáni horkým drátem]] geschnitten werden.
  
 Klebung erfolgt mit lösungsmittelfreien Klebstoffen. Klebung erfolgt mit lösungsmittelfreien Klebstoffen.

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:modellbau (generated for current page)