Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:thermische-trennung-fassadensystem [2014/10/27 17:05]
jiriheger vytvořeno
cs:thermische-trennung-fassadensystem [2014/12/02 16:48] (aktuální)
jiriheger
Řádek 2: Řádek 2:
 COMPACFOAM se používá pro tepelně oddělenou montáž fasádních systémů. Dělicí vrstvy 1 - 2 cm pod konzolami a montážními body výrazně sníží tepelné ztráty z lokálních tepelných mostů. Podložky jsou buď prefabrikované,​ nebo je možné je nařezat z desek přímo na staveništi. Úpravy frézováním podle systémových stavebních dílů jsou možné. ​ COMPACFOAM se používá pro tepelně oddělenou montáž fasádních systémů. Dělicí vrstvy 1 - 2 cm pod konzolami a montážními body výrazně sníží tepelné ztráty z lokálních tepelných mostů. Podložky jsou buď prefabrikované,​ nebo je možné je nařezat z desek přímo na staveništi. Úpravy frézováním podle systémových stavebních dílů jsou možné. ​
  
-Pro zobrazení tohoto obsahu je nutný Adobe Flash Plugin+{{:​thermische_trennung.png|}} 
 + 
 +{{http://​www.youtube.com/​v/​tltmWXUVVtM?​.swf?​400x333}} ​

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:thermische-trennung-fassadensystem (generated for current page)