Compacfoam high strength insulation material to avoid thermal bridging Compacfoam light weight construction material

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:waermeleitfaehigkeit [2014/12/01 22:46]
jiriheger [Výpočet tepelného odporu stavebního dílu]
cs:waermeleitfaehigkeit [2018/09/14 13:33] (aktuální)
markuseichinger
Řádek 2: Řádek 2:
  ====== Tepelná vodivost Compacfoamu ======  ====== Tepelná vodivost Compacfoamu ======
  
-|CF100|λ = 0,0387 W/mK|výpočtová hodnota+|CF100  |λ = 0,0387 W/mK |Bemessungswert| 
-|CF150|λ = 0,040 W/mK|střední zkušební hodnota+|CF125  |λ = 0,0405 W/mK |mittlerer Prüfwert
-|CF200|λ = 0,0459 W/mK|výpočtová hodnota+|CF150 |λ = 0,0423 W/mK| mittlerer Prüfwert
-|CF300|λ = 0,053 W/mK|střední zkušební hodnota+|CF200 |λ = 0,0459 W/mK| Bemessungswert
-|CF400|λ = 0,065 W/mK|střední zkušební hodnota|+|CF300 |λ = 0,0530 W/mK| mittlerer Prüfwert
 +|CF400 |λ = 0,0650 W/mK| mittlerer Prüfwert| 
 +|CFECO |λ = 0,0450 W/mK |mittlerer Prüfwert|