Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:widerstandfaehigkeit-gegen-chemische-substanzen [2014/12/01 22:12]
jiriheger
cs:widerstandfaehigkeit-gegen-chemische-substanzen [2014/12/01 22:13] (aktuální)
jiriheger [Odolnost materiálu Compacfoam vůči působení chemických látek]
Řádek 20: Řádek 20:
 K posouzení možného negativního vlivu látek, kterým se nelze při použití materiálu v praxi vyhnout: K posouzení možného negativního vlivu látek, kterým se nelze při použití materiálu v praxi vyhnout:
  
-**oxid siřičitý,​ oxid dusičitý**+**Oxid siřičitý,​ oxid dusičitý**
  
  
-**motorová ​nafta**+**Motorová ​nafta**
  
  
-**palivo ​pro zážehové motory s benzenem**+**Palivo ​pro zážehové motory s benzenem**
  
  
 na mechanickou pevnost materiálu, byly tyto vlivy prozkoumány v rámci důkladného zkušebního procesu na univerzitě v Innsbrucku, přičemž nebyl zjištěn žádný negativní vliv. na mechanickou pevnost materiálu, byly tyto vlivy prozkoumány v rámci důkladného zkušebního procesu na univerzitě v Innsbrucku, přičemž nebyl zjištěn žádný negativní vliv.
  
-více na: [[Beständigkeit-gegen-Benzin-Diesel-Schwefeldioxid-Stickstoffoxid|Odolnost vůči benzínu, naftě, oxidu siřičitému a oxidu dusičitému]]+přečtěte si více na: [[Beständigkeit-gegen-Benzin-Diesel-Schwefeldioxid-Stickstoffoxid|Odolnost vůči benzínu, naftě, oxidu siřičitému a oxidu dusičitému]]
  
 Pokud se pěnová hmota ze styroporu dostane do kontaktu s látkou neznámého složení, např. s laky nebo lepidly, které mohou obsahovat riziková rozpouštědla,​ pak je nutné se předem ujistit pokusem v podmínkách podobných skutečnému použití, že pěnová hmota nebude látkou poškozena. Provedením zkoušky při teplotě nad 20 °C, např. při 50 °C, je možné zkoušku výrazně zkrátit. Pro zpřísnění podmínek zkoušky a získání jasnější výpovědi je možné při zkoušce použít hmotu s výrazně nižší hustotou než se předpokládá pro reálné použití. V následující tabulce je znázorněno chování pěnových hmot ze styroporu při působení nejdůležitějších chemických látek. ​ Pokud se pěnová hmota ze styroporu dostane do kontaktu s látkou neznámého složení, např. s laky nebo lepidly, které mohou obsahovat riziková rozpouštědla,​ pak je nutné se předem ujistit pokusem v podmínkách podobných skutečnému použití, že pěnová hmota nebude látkou poškozena. Provedením zkoušky při teplotě nad 20 °C, např. při 50 °C, je možné zkoušku výrazně zkrátit. Pro zpřísnění podmínek zkoušky a získání jasnější výpovědi je možné při zkoušce použít hmotu s výrazně nižší hustotou než se předpokládá pro reálné použití. V následující tabulce je znázorněno chování pěnových hmot ze styroporu při působení nejdůležitějších chemických látek. ​

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:widerstandfaehigkeit-gegen-chemische-substanzen (generated for current page)