Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:anwendungen [2014/10/28 19:07]
jiriheger
cs:anwendungen [2014/12/02 14:53]
jiriheger
Řádek 4: Řádek 4:
 Při každém návrhu a realizaci vznikají individuální požadavky se specifickými problémy, zejména tam, kde je nutné dosáhnout vysoké pevnosti v tlaku a musí být zachovány tepelně izolační vlastnosti. COMPACFOAM tyto dva požadavky v oblasti stavebnictví spojuje - poskytuje vysokou pevnost v tlaku a vynikající tepelně izolační vlastnosti. V průmyslu jsou požadavky jiné a možnosti neomezené. Zde COMPACFOAM slaví úspěch především díky své nízké hmotnosti. Spojení pevnosti v tlaku, tepelně izolačních vlastností a nízké hmotnosti dává Vašim nápadům netušené možnosti. ​ Při každém návrhu a realizaci vznikají individuální požadavky se specifickými problémy, zejména tam, kde je nutné dosáhnout vysoké pevnosti v tlaku a musí být zachovány tepelně izolační vlastnosti. COMPACFOAM tyto dva požadavky v oblasti stavebnictví spojuje - poskytuje vysokou pevnost v tlaku a vynikající tepelně izolační vlastnosti. V průmyslu jsou požadavky jiné a možnosti neomezené. Zde COMPACFOAM slaví úspěch především díky své nízké hmotnosti. Spojení pevnosti v tlaku, tepelně izolačních vlastností a nízké hmotnosti dává Vašim nápadům netušené možnosti. ​
  
-Montáž markýz 
  
-Montáž ​okenic  +[[Markisenmontage|Montáž ​markýz]]
-  +
-Montáž posuvných okenic+
  
-Tepelně izolační prahy+[[Klapplädenmontage|Montáž okenic]]
  
-Předsazená montáž oken +[[Schiebeladenmontage|Montáž posuvných okenic]]
  
-Montážní prvky +[[Dämmschwelle|Tepelně izolační prahy]]
  
-Tepelně izolační prvky pro okna do pasivních domů+[[Fenstervorwandmontage|Předsazená montáž oken ]]
  
-Okenní hranoly+[[Montageelemente für WDVS|Montážní prvky]]
  
-Tepelně ​oddělená montáž fasádních systémů+[[Dämmelemente für Passivhausfenster|Tepelně ​izolační prvky pro okna do pasivních domů]]
  
-Specifikace+[[Fensterkantel|Okenní hranoly]]
  
-Výroba modelů ​+[[thermische Trennung Fassadensystem|Tepelně oddělená montáž fasádních systémů]] 
 + 
 +[[Ausschreibungstexte|Specifikace]] 
 + 
 +[[Modellbau|Výroba modelů]]  
 + 
 +[[Leichtbaumöbel|Nábytek z lehkých konstrukcí]] 
 + 
 +[[verstärkte Compositestäbe|Zesílené kompozitní hranoly]]
  
-Nábytek z lehkých konstrukcí 
  
-Zesílené kompozitní hranoly 

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:anwendungen (generated for current page)