Tepelná vodivost Compacfoamu

CF100 λ = 0,0387 W/mK Bemessungswert
CF125 λ = 0,0405 W/mK mittlerer Prüfwert
CF150 λ = 0,0423 W/mK mittlerer Prüfwert
CF200 λ = 0,0459 W/mK Bemessungswert
CF300 λ = 0,0530 W/mK mittlerer Prüfwert
CF400 λ = 0,0650 W/mK mittlerer Prüfwert
CFECO λ = 0,0450 W/mK mittlerer Prüfwert

Vzhledem k nízkému rozptylu se jmenovité hodnoty téměř neliší od střední zkušební hodnoty, takže jsou použity pro výpočet.

Výpočet tepelného odporu stavebního dílu

Tepelný odpor plochého stavebního dílu při zanedbání prostorových efektů a odporu kladenému tepelné vodivosti lze zjistit podle vzorce:

U = λ/d

U: součinitel prostupu tepla ve W/(m²K)
λ: specifická tepelná vodivost této vrstvy ve W/(K·m)
d: tloušťka vrstvy v m

např. U hodnota rovné desky z materiálu Compacfoam CF100 v tloušťce 50 mm se vypočítá následujícím způsobem:

λ(CF100) = 0,0378 W/mK
d = 0.05 m

U = 0,0378/0,05 = 0,756 W/m²K

viz také: http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmedurchgangskoeffizient


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:waermeleitfaehigkeit (generated for current page)