Šroubovatelnost

Pro našroubování šroubů do materiálu Compacfoam doporučujeme šrouby se závitem do dřeva a silným jádrem a ostrým závitem, např. klasické okenní rámové hmoždinky s průměrem nad 6 mm. Šroub se zašroubuje přímo do materiálu Compacfoam bez předvrtání. Materiál vytlačený jádrem se zmáčkne po stranách otvoru a výrazně se tak zvýší odolnost proti vytažení. Při osazování šroubu s malým průměrem (<5 mm) v materiálech s nízkou hustotou (CF100, CF150) je nutné omezit utahovací moment, aby se zabránilo protočení.

Doporučené typy šroubů

Doporučené typy šroubů nebo podobné šrouby, např.:

EJOT rámová hmoždinka RA-P 7,5 xL
VBH greenteQ okenní rámový šroub T30 7,5xL s plochou hlavou

Vzhledem k rozmanitému zatížení a možnostem instalace se doporučuje provedení zkoušky pro dané použití. Nabízíme Vám poradenství a možnost provedení zkoušek v naší laboratoři.

Osová odolnost proti vytažení – pevnost v tahu

Osová odolnost proti vytažení je při použití běžně dostupných šroubů do dřeva lineárně závislá na průměru šroubu a hloubce ukotvení.

Únosnost příčně k ose šroubu - pevnost ve smyku

Běžná únosnost šroubů v Compacfoamu k ose šroubu závisí na průměru šroubu, třídě hustoty materiálu Compacfoamu a hloubce ukotvení. Rozdíly se objevují v závislosti na tom, zda bude síla působit přímo před izolačním prvkem nebo zda se jedná o předsazenou montáž.


Fotografie: Laboratorní testy únosnosti pro příčné síly u montáže bez odsazení a předsazené montáže

Zkušební hodnoty rámových hmoždinek o průměru 7,5 mm, hloubka ukotvení: 60 mm, přímá montáž:

střední deformace1 mm2 mm5 mm
CF100215 N310 N350 N
CF150370 N575 N770 N
CF200525 N840 N1195 N
CF300605 N1100 N1780 N
CF400780 N1450 N2450 N


Potřebné zabezpečení stavebních dílů je nutné odsouhlasit pro daný způsob použití a o to snížit střední zkušební hodnoty.

Únosnost příčně k ose šroubu s předsazenou montáží

Významný vliv na únosnost při smykovém napětí má u všech materiálů skutečnost, zda je břemeno uloženo přímo, v blízkosti povrchu stavebního dílu, nebo zda se jedná o předsazenou montáž. Rostoucím ohybem šroubu narůstá tlak okrajů otvoru a výrazně se snižuje schopnost zachycení zatížení šroubovým upevněním. Zvláště již při relativně nízkém zatížení dochází k ohnutí šroubu v otvoru.

Výsledky zkoušek u rámové hmoždinky o průměru 7,5 mm, hloubka ukotvení 60 mm, předsazená montáž 23 mm:

střední deformace1 mm2 mm5 mm
CF10085 N150 N230 N
CF150125 N225 N390 N
CF200160 N300 N550 N


Potřebné zabezpečení stavebních dílů je nutné odsouhlasit pro daný způsob použití a o to snížit střední zkušební hodnoty.


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:schraubenfestigkeit (generated for current page)