Koeficient tepelné roztažnosti

Koeficient tepelné roztažnosti Compacfoamu se v podstatě shoduje s běžným EPS.

a T = 5-7 x 10 -5 [1/K]

Tepelná roztažnost má obecně jen tehdy vliv na konstrukci, když prostřednictvím zábran proti deformaci použitých v konstrukci nebo silového spoje s jiným materiálem brání volné deformaci a vzniká určitý tlak. Když se mohou stavební díly volně rozpínat, nevznikají žádné síly.

Klíčová slova: koeficient tepelné roztažnosti, tepelná roztažnost


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:temperaturausdehnung (generated for current page)