Montážní prvky pro zateplovací systémy

Neustále rostoucí tloušťka zateplení fasád vyžaduje také u montáže stavebních částí v rámci kompletní tepelné ochrany nová upevňovací řešení. Compacfoam nabízí nový inovativní montážní blok. Montážní díly jsou přizpůsobeny požadované geometrii stavební části a jsou dodávány v hranolech. Prvky lze snadno zkrátit, resp. zaříznout podle příslušné tloušťky izolace. Tažné síly jsou svedeny obvyklými ocelovými kotvami do stěny. Montáž lze provádět při středním zatížení pomocí běžných vrutů bez předvrtání, přímo do materiálu Compacfoam.


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:montageelemente-fuer-wdvs (generated for current page)