Compacfoam high strength insulation material to avoid thermal bridging Compacfoam light weight construction material

Environmentální udržitelnost pěnových činidel

COMPACFOAM je bez halogenovaných a částečně halogenovaných pěnových prostředků.


In Other Languages