Izolační podložky pro fasádní systémy

COMPACFOAM se používá pro tepelně oddělenou montáž fasádních systémů. Dělicí vrstvy 1 - 2 cm pod konzolami a montážními body výrazně sníží tepelné ztráty z lokálních tepelných mostů. Podložky jsou buď prefabrikované, nebo je možné je nařezat z desek přímo na staveništi. Úpravy frézováním podle systémových stavebních dílů jsou možné.

tltmWXUVVtM?.swf


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:thermische-trennung-fassadensystem (generated for current page)