Definice tepelných mostů

Definice:

Konstrukce na vnějším povrchu může být označována jako „bez tepelných mostů“ - a tedy bez negativního vlivu na energetickou bilanci, když je součet tepelných mostů příslušné stavební části děleno plochou stavební části menší než 0,01 W/(m²K).

Ψ ≤ 0,01 W/(mK) [WbKrit]


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:definition-waermebrueckenfrei (generated for current page)