Předsazená montáž oken bez tepelných mostů s využitím montážního rámu z Compacfoam

Montážní rám COMPACFOAM®

Montáž oken bez tepelných mostů

Díky tlakově odolnému rámu COMPACFOAM® s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi byla poprvé umožněna montáž okenních prvků na budovy s kompletní tepelnou ochranou nebo dvouplášťovým zdivem zabraňující vzniku tepelných mostů. Požadavky na stále více utěsněné pláště budov a příslušných částí stavby vyžadují změny v dosavadní praxi v oblasti konstrukcí a montáže. Správným umístěním okenního prvku splňujícím stavebně fyzikální požadavky na úrovni izolace se rosný bod (kondenzace vody) přesune vně, takže lze při odborné montáži zabránit poškození vniknutím vlhkosti do okenní špalety nebo do okenní spáry.

Montážní rám COMPACFOAM® se řídí podle hloubky použitého osazovacího rámu a dodává se ve tvaru přizpůsobeném známým systémům profilů nebo v hladkém univerzálním provedení. Výrobce oken tak má k dispozici různá řešení, pomocí kterých si může jednotlivé stavební prvky včetně montážního rámu a všech dalších těsnicích prvků vyrobit již v závodě. Na staveništi se pak prvky pouze správně umístí a upevní na stěnu budovy. Odborné a trvalé upevnění rámu na stavbu je možné několika způsoby:

- Lepení

Přesné umístění je v tomto případě zajištěno dočasným přišroubováním během tuhnutí použitého lepidla.

- Šroubování

V tomto případě se šroubují rámové profily na příslušnou stavební část, přičemž je nutné dodržet předepsanou vzdálenost od okrajů.

- Použití úhelníků

Na stavbu jsou přimontovány staticky vyhovující úhelníky, na které se poté připevňují rámové profily.

Nutné těsnicí pásky a fólie se odborně připevňují pomocí příslušných základových a lepicích produktů na příslušnou stavební část. Tento průkopnický způsob montáže znamená výhodu nejen z hlediska stavebně fyzikálního, ale také z hlediska ekonomického. Díky bezprostřednímu připevnění okna na montážní rám a překrytí kotvy v rámci systému tepelné izolace vznikne řešení zabraňující vzniku tepelných mostů.

Díky hodnotám tepelné vodivosti 0,04 W/mK a pevnosti v tlaku až 10.000 kN/m2 představuje COMPACFOAM® optimální stavební materiál pro vysoce tepelně izolované části stavby odpovídající kvalitě pasivních staveb. Výrobci oken tak mají k dispozici materiál, který spojuje vynikající tepelně izolační vlastnosti s vysokou pevností a umožňuje tak odbornou montáž na úrovni izolace. Nízká nasákavost vodou, která činí cca 5 - 10 %, zaručuje na rozdíl od dřevěných prvků nutnou tvarovou stálost a mrazuvzdornost.


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:fenstervorwandmontage (generated for current page)