Montáž okenic pomocí montážních kostek Compacfoam

Montážní blok Compacfoam CF200 pro montáž pantů pro klasické i posuvné okenice, při které je zamezeno vzniku tepelných mostů

klappladenmontage.jpg

Neustále rostoucí tloušťka tepelných izolací a současně požadavky na snadnou montáž bez tepelných mostů vyžadují změny v dosavadní praxi v oblasti konstrukcí a montáže. Montážní blok Compacfoam CF200 představuje možnost jednoduchého a úsporného upevnění klasických i posuvných okenic na venkovní stěny nebo špalety bez tepelných mostů v rámci zateplovacího systému.

Montážní blok Compacfoam CF200 s výbornými tepelně izolačními vlastnosti se nejdříve upevní hmoždinkou nebo šroubem přímo na stěnu jako prvek kompletní tepelné ochrany. Zateplovací systém je tak dokončen bez vynaložení dalších nákladů. Upevnění klasických nebo posuvných okenic se pak provede jednoduchým našroubováním běžných upevňovacích prvků pomocí vrutů do bloku bez předvrtání. Compacfoam se vyrábí z běžného fasádního EPS a lze jej bez problémů zabudovat do zateplovacího systému a omítnout. Je však nutné respektovat případné směrnice výrobce zateplovacího systému. Montážní blok Compacfoam je dodáván v hranolech nebo v sériově vyráběných blocích a přímo na staveništi jej lze upravit pilou, ručním hoblíkem nebo horkým drátem na požadovanou velikost.

explosionszeichnung_klappladenmontageelement_isometrie_verkleinert.jpg


Obrázek 1: Izometrie, axonometrický výkres
Obrázek 2: CF konzola
Obrázek 3: Řez stěnou 1:5
Popis obrázku 3:

  • Vytvoření napojení materiálu Compacfoam na zateplovací systém podle směrnic dodavatele systému
  • Nosný prvek pantu min. Ø 10 x 135 mm s vrutem (plný závit)
  • Dostatečně nosné ukotvení v závislosti na podkladu, min. Ø 8 mm, nutné dodržovat potřebnou vzdálenost od okraje podle pokynů výrobce hmoždinek!
  • Materiál Compacfoam nepředvrtávat
  • Trvale pružné utěsnění v oblasti omítky

Panty

Byla vyzkoušena montáž běžných pantů do dřeva s průměrem >=10 mm, hloubka ukotvení 135 mm.
Montáž se provádí bez předvrtání, přímým našroubováním do materiálu Compacfoam.

Statika a přípustné zatížení

Přípustné zatížení při použití je určeno maximální přijatelnou deformací.

max. doporučené zatížení pantu (ve všech směrech) 550 N (max. deformace 2 mm)
max. tloušťka izolace 300 mm
min. vzdálenost pantu od okraje 35 mm
min. průměr pantu 10 mm
min. průměr šroubu (upevnění prvku) 4xM8
max. přesah prvku (zateplení špalety) 50 mm

Je nutné dbát na dostatečně nosné upevnění bloku Compacfoam do nosného podkladu (min. 4 M8 s připraveným otvorem nebo případně upravit otvory podle požadavků podkladu).


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:klapplaedenmontage (generated for current page)