Vhodná adheziva pro COMPACFOAM

Compacfoam má obecně dobrou schopnost lepit k sobě a k jiným materiálům. Je však nutné věnovat pozornost základní kompatibilitě materiálu s EPS podle pokynů výrobce.

Lepení Compacfoam ve výrobním procesu

Velmi dobré adhezní vlastnosti byly dosaženy s materiály na bázi dřeva, jinými plasty a kovy při použití lepidel 1K PUR. U systémů tvrdnoucích působením vlhkosti se může postříkáním vodou značně snížit reakční doba.

Konstrukční lepidla

Pro montáž prvků z materiálu Compacfoam přímo na staveništi na hrubé povrchy, jako je beton nebo zdivo, se osvědčila lepidla na bázi MS polymerů. Tato poskytují především vysokou počáteční pevnost, což umožňuje v mnoha případech namontovat prvky z materiálu Compacfoam přímo bez dalšího upevnění. Vnější zatížení je možné obvykle až po vytvrdnutí lepidla.

Např. VBH GreenteQ MS-Polymere-Klebstoff white

Klíčová slova: lepidlo, lepení Compacfoam


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:geeignete-klebstoffe (generated for current page)