Reakce na oheň

COMPACFOAM byl podroben standardním normovaným zkouškám odolnosti vůči ohni a byl zařazen do třídy E evropské klasifikace.

Materiál Compacfoam tak odpovídá třídě B2 (normálně hořlavý).

Porovnání technických požadavků „staré“ normy DIN 4102-1 a „nové“ normy DIN EN 13501-1 naleznete na http://de.wikipedia.org/wiki/Brandverhalten

Odkaz na aktuální zkušební zprávy: eps-hartschaumdaemmplatte_klassifizierungsbericht_11101112a.pdf


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:brandverhalten-von-compacfoam (generated for current page)