Fyzikální vlastnosti

COMPACFOAM je dostupný v 5 třídách hustoty (CF100, CF150, CF200, CF300, CF400). Čísla odpovídají hustotě v kg/m³. Každá třída hustoty má jiné fyzikální parametry, jako jsou např. zatížitelnost, pevnost v tlaku, tepelná vodivost atd. Tyto se používají podle daných požadavků v nejrůznějších oblastech. Standardní rozměry jsou pro každou třídu hustoty odlišné.

Tabulka technických hodnot: pevnost v tlaku - tepelná vodivost - stavebně fyzikální vlastnosti

cf_tabelle_dichteklassen_2018.pdf

Sloupce A, B, C udávají pevnost v tlaku u jednotlivých tříd materiálu (CF100 - CF400). Přitom je nutné vzít v úvahu, že se pevnost vztahuje vždy na určité očekávané stlačení. Čím větší je deformace přijatelná při použití materiálu, tím více lze materiál zatížit. Hodnoty sloupce C obsahují dodatečné bezpečnostní faktory, které jsou důležité při použití v konstrukcích.

Sloupce D a E obsahují důležité stavebně fyzikální veličiny - tepelná izolace a difúzní odpor.

Gewichtsabtragung Unterlegplatte 40x60mm[N/mm²]kg pro Platte Gewichtsabtragung Unterlegplatte 53x170mm[N/mm²]kg pro Platte
CF1000,56137kg CF1000,56514,30kg
CF1250,78190,8kg CF1250,78716,40kg
CF1500,83203,1kg CF1500,83762,30kg
CF2001,01247,1kg CF2001,01927,60kg
CF3002,39584,7kg CF3002,392195,1kg
CF4004,181022,6kg CF4004,183839,1kg
Economy0,58141,9kg Economy0,58532,7kg

Typické oblasti použití pro jednotlivé třídy hustoty:

CF100:
Izolační podkladní profily, frézované hranoly pro okenní konstrukce
Základní materiál pro sendvičové desky bez šroubových spojů

CF150:
Montážní prvky pro zateplovací systémy
Montážní prvky pro upevnění markýz

CF200:
Profily a hranoly s vyššími nároky na šroubové spoje
Základní materiál pro sendvičové desky
Základní materiál pro kompozitní prvky s vyššími nároky na smykovou pevnost
Montážní prvky pro slunolamy a okenice
Izolační vrstvy pro okenní profily

CF300:
Tenké podložky (10 - 30 mm) pro přerušení tepelných mostů u fasád

CF400:
Izolace soustředěných tlaků u konstrukcí nepožadujících požární odolnost. Menší stavební prvky pro konstrukce v automobilovém průmyslu


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:dichteklassen (generated for current page)