Snášenlivost tekutých izolací s Compacfoam

Při použití Compacfoamu v oblasti prahu bude použitý k těsnění tekutý hydroizolační systém.
Je důležité při použití dbát na bez rozpouštědelové systémy.

Šetrné výrobky jsou např.:

Kempertec EP5 nákladný nátěr
+ Kemperol 2K Pur (http://www.kemper-system.com/DE/deu/produkte/kemperol-2k-pur/)

Neslučitelné produkty jsou např.

Kemperol 1K Pur
Endopur SDB 13

Vzhledem k velkému počtu různých možností aplikací je třeba si vyjasnit v každém případě skuteční vhodnost s výrobku s těsnícím prostředkem.


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:vertraeglichkeit-von-fluessigabdichtungen (generated for current page)