Montáž markýz bez tepelných mostů s využitím materiálu Compacfoam

ab11_markisenmontage.jpg

Neustále rostoucí tloušťka tepelných izolací a současně požadavky na snadnou montáž bez tepelných mostů vyžadují změny v dosavadní praxi v oblasti konstrukcí a montáže. Montážní blok Compacfoam CF200 představuje možnost jednoduchého a úsporného upevnění markýz na venkovní stěny bez tepelných mostů v rámci zateplovacího systému.

Montážní blok Compacfoam CF200 s výbornými tepelně izolačními vlastnosti se nejdříve upevní hmoždinkou nebo šroubem přímo na stěnu jako prvek kompletní tepelné ochrany. Potřebné ocelové kotvy k upevnění konzoly pro markýzu se ukotví pomocí montážního bloku Compacfoam do nosné stěny. Příčné síly k zajištění proti vysmeknutí převezmou běžné natloukací hmoždinky. Zateplovací systém je tak dokončen bez vynaložení dalších nákladů. Upevnění markýzy se pak provede jednoduchým našroubováním do příslušné polohy.


Obrázek 1: Izometrie, axonometrický výkres
Obrázek 2: Řez stěnou 1:5

Compacfoam se vyrábí z běžného fasádního EPS a lze jej bez problémů zabudovat do zateplovacího systému a omítnout. Je však nutné respektovat případné směrnice výrobce zateplovacího systému. Montážní blok Compacfoam je dodáván v hranolech nebo v sériově vyráběných blocích a přímo na staveništi jej lze upravit pilou, ručním hoblíkem nebo horkým drátem na požadovanou velikost.


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:markisenmontage (generated for current page)