Tepelně izolační prahy

Podkladní materiál s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi pro moderní stavební prvky

Montáž tepelně izolačních stavebních prvků ve stádiu hrubé stavby vyžaduje jak ve fázi plánování tak při realizaci stavby volbu takových materiálů, které musí odolávat nejrůznějším druhům zatížení:

- moderní tepelná izolace

- vysoká pevnost v tlaku

- vysoké zatížení běžným provozem na stavbě

S tepelnou vodivostí 0,0378W/mK a vynikající pevností v tlaku představuje COMPACFOAM® optimální stavební materiál pro takováto zatížení, přičemž se osvědčil zejména v následujících příkladech použití:

Tepelně izolační práh pod okna a posuvné dveře z různých materiálů


Tepelně izolační práh COMPACFOAM® se řídí podle hloubky použitého osazovacího rámu a dodává se ve tvaru přizpůsobeném známým systémům profilů nebo v hladkém univerzálním provedení.

Díky promyšlenému tvaru COMPACFOAM® lze výškové rozdíly snadno vyrovnat ručně přímo na místě. Vysoká pevnost v tlaku umožňuje jak montáž s provrtáním do hrubé podlahy tak i přímé našroubování úhelníků. Bodové nerovnosti hrubé podlahy lze snadno vyrovnat díky tvárnosti materiálu, aniž by došlo k nežádoucím deformacím nebo prasknutí materiálu.

Kombinovaný tepelně izolační práh s integrovanou konzolou pro venkovní parapety


Především u dveří a balkonových oken, posuvných a skládacích dveří na úrovni podlahy představuje nosný podklad venkovního parapetu často velkou výzvu. Kombinovaný tepelně izolační práh COMPACFOAM® zde poskytuje optimální řešení, přičemž je možné dodání v různém sklonu a provedení. Tvar profilu pod dveřním rámem se přitom řídí podle použitého systému profilů; provedení a sklon pak podle geometrie parapetu a stávajícího či plánovaného zateplovacího systému.

Podklad pod běžné dveřní prahové profily

Podklad COMPACFOAM® poskytuje kromě vynikajících tepelně izolačních vlastností také možnost upevnění nejrůznějších systémových profilů pomocí menších šroubů. Tato vlastnost se využívá také u bezbariérových provedení, kdy je zapotřebí pevnost v kombinaci s malou výškou. Materiál COMPACFOAM® splňuje jednak požadavky na upevnění podlahového kování, je však také vhodný s ohledem na zlepšení zabezpečení proti vloupání.

Nízká nasákavost vodou, která činí cca 5 - 10 %, zaručuje na rozdíl od dřevěných prvků nutnou tvarovou stálost a mrazuvzdornost a tím také požadovanou trvalou funkčnost.

Všechny nutné utěsňovací prvky, jako např. těsnicí pásky a fólie, se odborně připevňují pomocí příslušných základových a lepicích produktů na stavební část a tepelně izolační práh COMPACFOAM®.

Zdvojení / variabilní úprava podle montážní výšky podlahy

Různé výšky okenních a dveřních systémů vyžadují flexibilitu použití. Správným profilováním lišt Compacfoam je možné je spojit tak, aby bylo možné dosáhnout různých výšek. Sešroubování jednotlivých lišt není nutné.

ERE_o4-0reg?.swf

Snášenlivost tekutých těsnění s materiálem Compacfoam

Příklad výpočtu nosnosti

Jako příklad uvádíme okno s vlastní hmotností 300 kg, podepřené rovnoměrně 4 klíny o ploše 70 x 40 mm. Výsledkem je následující tlak:

Působící zatížení: 300 kg = 3000 N Plocha tlaku: 4 x 70 x 40 = 11200 mm2

Působící napětí: 3000 N / 11200 mm2 = 0,26 N/mm2

Doporučená maximální úroveň napětí u CF100 = 0,38 N/mm2

Třída pevnosti CF100 je tak pro tento účel dostačující.

Odkaz na technické údaje: Třídy hustoty


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:daemmschwelle (generated for current page)