Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:compacfoam [2014/08/25 17:01]
jiriheger
cs:compacfoam [2014/12/01 17:04] (aktuální)
jiriheger
Řádek 3: Řádek 3:
 COMPACFOAM je termoplastická pěna o hustotě 100-400 kg/m3 na bázi polymeru polystyrenu (PS). Svou fyzikální strukturou a chemickým složením zcela odpovídá známému pěnovému polystyrenu (EPS, Styropor®). Nejmenší možné pěnové kuličky ve formě uzavřených buněk o průměru menším než 1 mm jsou mezi sebou na stěnách buněk termicky svařeny do masivního bloku. Inovací produktu COMPACFOAM je, že tuto známou technologii rozšiřuje o mnohonásobně vyšší hustoty. Z toho vyplývají jedinečné materiálové vlastnosti při současném zachování bezpečnosti tohoto již desítky let osvědčeného materiálu. COMPACFOAM je termoplastická pěna o hustotě 100-400 kg/m3 na bázi polymeru polystyrenu (PS). Svou fyzikální strukturou a chemickým složením zcela odpovídá známému pěnovému polystyrenu (EPS, Styropor®). Nejmenší možné pěnové kuličky ve formě uzavřených buněk o průměru menším než 1 mm jsou mezi sebou na stěnách buněk termicky svařeny do masivního bloku. Inovací produktu COMPACFOAM je, že tuto známou technologii rozšiřuje o mnohonásobně vyšší hustoty. Z toho vyplývají jedinečné materiálové vlastnosti při současném zachování bezpečnosti tohoto již desítky let osvědčeného materiálu.
  
-{{wiki:mg_4512.jpg?300}} {{wiki:mg_4537.jpg?300}}+{{:imagebild1.jpg?300|}} {{:material_fraesstange.jpg?300|}}   ​{{:​material_fraesstange2.jpg?​300|}} ​  ​{{:​material_platten1.jpg?​300|}}
  
  
 COMPACFOAM je nové řešení, které spojuje velmi vysokou pevnost v  tlaku s vynikající tepelnou izolací a nízkou hmotností. Díky vysoké tuhosti (2% stlačení při užitném zatížení) a výborné dlouhodobé stabilitě se COMPACFOAM stává řešením problémů spojených s tepelnou izolací a problémů vznikajících u lehkých konstrukcí. COMPACFOAM je nové řešení, které spojuje velmi vysokou pevnost v  tlaku s vynikající tepelnou izolací a nízkou hmotností. Díky vysoké tuhosti (2% stlačení při užitném zatížení) a výborné dlouhodobé stabilitě se COMPACFOAM stává řešením problémů spojených s tepelnou izolací a problémů vznikajících u lehkých konstrukcí.

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:compacfoam (generated for current page)