Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:dauerhaftigkeit-von-compacfoam [2013/02/12 15:27] (aktuální)
jiriheger vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Trvanlivost a životnost Compacfoamu ======
 +
 +
 +==== Povětrnostní vlivy ====
 +
 +COMPACFOAM je termoplastická syntetická pěna o hustotě 100 až 400 kg/m3 založená na polymeru, polystyren (PS). To plně odpovídá jeho fyzické strukturě a chemickému složení známého pěnového polystyrenu (EPS, StyroporR). Z toho se odvozují jeho základní vlastnosti, jako je odolnost vůči povětrnostním vlivům a trvanlivost COMPACFOAM. Prostřednictvím certifikace CE, která mimo jiné také zahrnuje i úspěšné testování střídavé namáhaní mrznutím a táním, a rozměrově stabilní COMPACFOAM je schválen jako vhodný pro použití ve stavebnictví!
 +
 +==== Odolnost proti UV záření ====
 +
 +COMPACFOAM není odolná vůči UV záření. To znamená, že materiál je sluncem poškozen na povrchu. Poškození je vizuálně rozpoznatelné podle žloutnutí a křehnutí povrchu. Hloubka poškození materiálu je závislé na hustotě materiálu. Proto COMPACFOAM je chráněna proti UV záření pomocí UV-absorbující ochranné vrstvy. To se objevuje z pravidla u všech stavebních konstrukcích ! Zkušenosti ukázaly, že časově omezené zatížení UV zářením při běžné fázi výstavby, nemá žádný vliv na technické vlastnosti materiálu. Nicméně materiál, může žlutnout. Pokud jsou tyto podmínky splněny, stavebné a konstrukční povahy, život COMPACFOAM je nutno stanovit vyšší než životnost budovy. Proto je COMPACFOAM po konci životnosti budovy, stále recyklovatelný a může být dodány do koloběhu života plastů.
  

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:dauerhaftigkeit-von-compacfoam (generated for current page)