Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:dauerhahtigkeit-von-compacfoam [2014/12/01 17:56]
jiriheger
cs:dauerhahtigkeit-von-compacfoam [2014/12/01 17:56] (aktuální)
jiriheger
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Odolnost a životnost materiálu Compacfoam ====== ====== Odolnost a životnost materiálu Compacfoam ======
  
-**Odolnost vůči povětrnostním vlivům**+====Odolnost vůči povětrnostním vlivům====
  
 COMPACFOAM je termoplastická pěna o hustotě 100-400 kg/m3 na bázi polymeru polystyrenu (PS). Svou fyzikální strukturou a chemickým složením zcela odpovídá známému pěnovému polystyrenu (EPS, Styropor®). Z něj se odvozují základní vlastnosti materiálu COMPACFOAM, jako je odolnost vůči povětrnostním vlivům a životnost. Certifikace CE, která zahrnuje m. j. také úspěšnou zkoušku při střídavém namáhání mrazem a táním a zkoušku tvarové stálosti, potvrzuje vhodnost materiálu COMPACFOAM pro použití ve stavebnictví! COMPACFOAM je termoplastická pěna o hustotě 100-400 kg/m3 na bázi polymeru polystyrenu (PS). Svou fyzikální strukturou a chemickým složením zcela odpovídá známému pěnovému polystyrenu (EPS, Styropor®). Z něj se odvozují základní vlastnosti materiálu COMPACFOAM, jako je odolnost vůči povětrnostním vlivům a životnost. Certifikace CE, která zahrnuje m. j. také úspěšnou zkoušku při střídavém namáhání mrazem a táním a zkoušku tvarové stálosti, potvrzuje vhodnost materiálu COMPACFOAM pro použití ve stavebnictví!
  
-**Odolnost vůči UV záření**+====Odolnost vůči UV záření====
  
 COMPACFOAM není odolný vůči UV záření. To znamená, že povrch materiálu se působením slunečního záření poškozuje. Poškození se projeví zežloutnutím a zkřehnutím povrchu. Hloubka poškození materiálu je závislá na hustotě materiálu. Proto je nutné COMPACFOAM chránit před UV zářením vrstvou, která nepropouští UV záření. Tato ochrana je většinou realizována pomocí stavební konstrukce! Podle dosavadních zkušeností nemá časově omezené vystavení UV záření během obvyklých fází stavby žádný vliv na technické vlastnosti materiálu. Materiál ale může zežloutnout. Pokud jsou splněny stavební a konstrukční předpoklady,​ je životnost materiálu COMPACFOAM vyšší než životnost stavby. COMPACFOAM je tak možné ještě po skončení životnosti stavby recyklovat a zahrnout do recyklačního řetězce. ​ COMPACFOAM není odolný vůči UV záření. To znamená, že povrch materiálu se působením slunečního záření poškozuje. Poškození se projeví zežloutnutím a zkřehnutím povrchu. Hloubka poškození materiálu je závislá na hustotě materiálu. Proto je nutné COMPACFOAM chránit před UV zářením vrstvou, která nepropouští UV záření. Tato ochrana je většinou realizována pomocí stavební konstrukce! Podle dosavadních zkušeností nemá časově omezené vystavení UV záření během obvyklých fází stavby žádný vliv na technické vlastnosti materiálu. Materiál ale může zežloutnout. Pokud jsou splněny stavební a konstrukční předpoklady,​ je životnost materiálu COMPACFOAM vyšší než životnost stavby. COMPACFOAM je tak možné ještě po skončení životnosti stavby recyklovat a zahrnout do recyklačního řetězce. ​
  
 [[Widerstandfähigkeit gegen chemische Substanzen|Odolnost vůči působení chemických látek ]]  [[Widerstandfähigkeit gegen chemische Substanzen|Odolnost vůči působení chemických látek ]] 

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:dauerhahtigkeit-von-compacfoam (generated for current page)