Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:definition-waermebrueckenfrei [2014/08/25 18:27]
jiriheger
cs:definition-waermebrueckenfrei [2014/12/01 17:37] (aktuální)
jiriheger
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Konstrukce bez tepelných mostů ​- definice ​======+====== ​Definice ​tepelných mostů ======
  
 Definice: Definice:
  
-Konstrukce na vnějším povrchu může být označována jako "bez tepelných mostů"​ - a tedy bez negativního vlivu na energetickou bilanci, když je součet tepelných mostů příslušné stavební části děleno plochou stavební části menší než 0,01 W/(m2K).+Konstrukce na vnějším povrchu může být označována jako "bez tepelných mostů"​ - a tedy bez negativního vlivu na energetickou bilanci, když je součet tepelných mostů příslušné stavební části děleno plochou stavební části menší než 0,01 W/(m²K).
  
 Ψ ≤ 0,01 W/(mK) [WbKrit] Ψ ≤ 0,01 W/(mK) [WbKrit]
  

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:definition-waermebrueckenfrei (generated for current page)