Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:dichteklassen [2018/09/25 15:09]
michaelfriembichler [Tabulka technických hodnot: pevnost v tlaku - tepelná vodivost - stavebně fyzikální vlastnosti]
cs:dichteklassen [2018/12/04 08:38] (aktuální)
jiriheger [Typické oblasti použití pro jednotlivé třídy hustoty:]
Řádek 49: Řádek 49:
 Izolace soustředěných tlaků u konstrukcí nepožadujících požární odolnost. ​ Izolace soustředěných tlaků u konstrukcí nepožadujících požární odolnost. ​
 Menší stavební prvky pro konstrukce v automobilovém průmyslu ​ Menší stavební prvky pro konstrukce v automobilovém průmyslu ​
 +
 +{{:​diagramm_druckfestigkeit_model_klkl.jpg|}}
  
  
  

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:dichteklassen (generated for current page)