Compacfoam high strength insulation material to avoid thermal bridging Compacfoam light weight construction material

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:markisenmontage [2014/12/02 15:55]
jiriheger
cs:markisenmontage [2014/12/02 15:58] (aktuální)
jiriheger
Řádek 10: Řádek 10:
 {{:wiki:explosionszeichnung_markisenbefestigung_explosionszeichnung.png?500}} {{:wiki:explosionszeichnung_markisenbefestigung_explosionszeichnung.png?500}}
 {{:wiki:explosionszeichnung_markisenbefestigung_schnitt.png?300|}}\\ {{:wiki:explosionszeichnung_markisenbefestigung_schnitt.png?300|}}\\
 +Obrázek 1: Izometrie, axonometrický výkres \\ 
 +Obrázek 2:  Řez stěnou 1:5
  
  
 Compacfoam se vyrábí z běžného fasádního EPS a lze jej bez problémů zabudovat do zateplovacího systému a omítnout. Je však nutné respektovat případné směrnice výrobce zateplovacího systému. Montážní blok Compacfoam je dodáván v hranolech nebo v sériově vyráběných blocích a přímo na staveništi jej lze upravit pilou, ručním hoblíkem nebo horkým drátem na požadovanou velikost.  Compacfoam se vyrábí z běžného fasádního EPS a lze jej bez problémů zabudovat do zateplovacího systému a omítnout. Je však nutné respektovat případné směrnice výrobce zateplovacího systému. Montážní blok Compacfoam je dodáván v hranolech nebo v sériově vyráběných blocích a přímo na staveništi jej lze upravit pilou, ručním hoblíkem nebo horkým drátem na požadovanou velikost.