Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:markisenmontage [2014/12/02 15:55]
jiriheger
cs:markisenmontage [2014/12/02 15:58] (aktuální)
jiriheger
Řádek 10: Řádek 10:
 {{:​wiki:​explosionszeichnung_markisenbefestigung_explosionszeichnung.png?​500}} {{:​wiki:​explosionszeichnung_markisenbefestigung_explosionszeichnung.png?​500}}
 {{:​wiki:​explosionszeichnung_markisenbefestigung_schnitt.png?​300|}}\\ {{:​wiki:​explosionszeichnung_markisenbefestigung_schnitt.png?​300|}}\\
 +Obrázek 1: Izometrie, axonometrický výkres \\ 
 +Obrázek 2:  Řez stěnou 1:5
  
  
 Compacfoam se vyrábí z běžného fasádního EPS a lze jej bez problémů zabudovat do zateplovacího systému a omítnout. Je však nutné respektovat případné směrnice výrobce zateplovacího systému. Montážní blok Compacfoam je dodáván v hranolech nebo v sériově vyráběných blocích a přímo na staveništi jej lze upravit pilou, ručním hoblíkem nebo horkým drátem na požadovanou velikost. ​ Compacfoam se vyrábí z běžného fasádního EPS a lze jej bez problémů zabudovat do zateplovacího systému a omítnout. Je však nutné respektovat případné směrnice výrobce zateplovacího systému. Montážní blok Compacfoam je dodáván v hranolech nebo v sériově vyráběných blocích a přímo na staveništi jej lze upravit pilou, ručním hoblíkem nebo horkým drátem na požadovanou velikost. ​

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:markisenmontage (generated for current page)