Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:schraubenfestigkeit [2014/12/01 23:46]
jiriheger [Únosnost příčně k ose šroubu - pevnost ve smyku]
cs:schraubenfestigkeit [2014/12/01 23:47] (aktuální)
jiriheger [Únosnost příčně k ose šroubu s předsazenou montáží]
Řádek 51: Řádek 51:
 \\ \\
 ==== Únosnost příčně k ose šroubu s předsazenou montáží ==== ==== Únosnost příčně k ose šroubu s předsazenou montáží ====
 +
 +{{::​schraubenbelastung_abstandsmontage.png?​nolink&​500|}}
  
 Významný vliv na únosnost při smykovém napětí má u všech materiálů skutečnost,​ zda je břemeno uloženo přímo, v blízkosti povrchu stavebního dílu, nebo zda se jedná o předsazenou montáž. Rostoucím ohybem šroubu narůstá tlak okrajů otvoru a výrazně se snižuje schopnost zachycení zatížení šroubovým upevněním. Zvláště již při relativně nízkém zatížení dochází k ohnutí šroubu v otvoru. ​ Významný vliv na únosnost při smykovém napětí má u všech materiálů skutečnost,​ zda je břemeno uloženo přímo, v blízkosti povrchu stavebního dílu, nebo zda se jedná o předsazenou montáž. Rostoucím ohybem šroubu narůstá tlak okrajů otvoru a výrazně se snižuje schopnost zachycení zatížení šroubovým upevněním. Zvláště již při relativně nízkém zatížení dochází k ohnutí šroubu v otvoru. ​
  
 Výsledky zkoušek u rámové hmoždinky o průměru 7,5 mm, hloubka ukotvení 60 mm, předsazená montáž 23 mm: Výsledky zkoušek u rámové hmoždinky o průměru 7,5 mm, hloubka ukotvení 60 mm, předsazená montáž 23 mm:
- +\\ 
-//​Tabulka:​ +|střední deformace|1 mm|2 mm|5 mm| 
-střední deformace// +|CF100|85 N|150 N|230 N| 
 +|CF150|125 N|225 N|390 N| 
 +|CF200|160 N|300 N|550 N| 
 +\\
 Potřebné zabezpečení stavebních dílů je nutné odsouhlasit pro daný způsob použití a o to snížit střední zkušební hodnoty. ​ Potřebné zabezpečení stavebních dílů je nutné odsouhlasit pro daný způsob použití a o to snížit střední zkušební hodnoty. ​
  
  

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:schraubenfestigkeit (generated for current page)