Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:temperaturausdehnung [2014/10/19 18:27]
jiriheger
cs:temperaturausdehnung [2014/12/01 23:50] (aktuální)
jiriheger
Řádek 3: Řádek 3:
 Koeficient tepelné roztažnosti Compacfoamu se v podstatě shoduje s běžným EPS. Koeficient tepelné roztažnosti Compacfoamu se v podstatě shoduje s běžným EPS.
  
-a T = 5-7 x 10 -5 [1/K]+<sub>T</​sub> ​= 5-7 x 10 <sup>-5</​sup> ​[1/K]
  
 Tepelná roztažnost má obecně jen tehdy vliv na konstrukci, když prostřednictvím zábran proti deformaci použitých v konstrukci nebo silového spoje s jiným materiálem brání volné deformaci a vzniká určitý tlak. Když se mohou stavební díly volně rozpínat, nevznikají žádné síly. Tepelná roztažnost má obecně jen tehdy vliv na konstrukci, když prostřednictvím zábran proti deformaci použitých v konstrukci nebo silového spoje s jiným materiálem brání volné deformaci a vzniká určitý tlak. Když se mohou stavební díly volně rozpínat, nevznikají žádné síly.
  
 Klíčová slova: koeficient tepelné roztažnosti,​ tepelná roztažnost Klíčová slova: koeficient tepelné roztažnosti,​ tepelná roztažnost

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:temperaturausdehnung (generated for current page)