Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:umweltvertraeglichkeit-treibmittel [2015/12/01 11:25]
michaelfriembichler vytvořeno
cs:umweltvertraeglichkeit-treibmittel [2018/12/04 09:08] (aktuální)
jiriheger
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Environmental sustainability of foaming agents ​======+====== ​Environmentální udržitelnost pěnových činidel ​======
  
-COMPACFOAM ​is free of halogenated and partially halogenated foaming agents.+COMPACFOAM ​je bez halogenovaných a částečně halogenovaných pěnových prostředků.

In Other Languages
QR Code
QR Code cs:umweltvertraeglichkeit-treibmittel (generated for current page)