Compacfoam high strength insulation material to avoid thermal bridging Compacfoam light weight construction material

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:umweltvertraeglichkeit-treibmittel [2015/12/01 11:25]
michaelfriembichler vytvořeno
cs:umweltvertraeglichkeit-treibmittel [2018/12/04 09:08] (aktuální)
jiriheger
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Environmental sustainability of foaming agents ======+====== Environmentální udržitelnost pěnových činidel ======
  
-COMPACFOAM is free of halogenated and partially halogenated foaming agents.+COMPACFOAM je bez halogenovaných a částečně halogenovaných pěnových prostředků.